HIERARCHIA GRUP RODOWYCH

Gdy mamy do czynienia z hierarchią grup ro­dowych, najlepszym środkiem do zaspokojenia swoich roszczeń przez jednostkę jest odwołanie się do starszyzny z grupy, do której należą obie spierające się strony. Zwykle jest to możliwe tylko do pewnego szczebla w hierarchii orga­nizacyjnej, a wiąże się z faktem, iż najczęściej społeczeństwo posiadające poczucie pewnej wspólnoty etnicznej nie osiąga pełnej jedności w ramach ideologii pokrewieństwa w takim stopniu, jak to ma miejsce u Tiwów. Mamy wówczas do czynienia z kilkoma rodami, na które rozpada się całe plemię. Liczba zresztą może się zwiększyć w poszczególnych przypad­kach aż do kilkudziesięciu jednostek rodowo-terytorialnych najwyższego szczebla.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)