GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA

W systemie tym brak jest przywódców na szczeblu ponadlokalnym. Ściślej rzecz biorąc, może dojść do wzrostu wpływów przywódcy lokalnego i uzyskania przez niego prowizorycz­nej przewagi nad innymi. Załóżmy, że jest ród I, który dzieli się na A i B, a każdy z nich na a i b. Mężczyzna X, który jest miejscowym przywódcą grupy b, wchodzi jednocześnie w skład grupy B i grupy I. Jeżeli zdobył on uzna­nie (wpływy) wśród sąsiadów z grupy a i cie­szy się ich zaufaniem, wówczas może być wy­korzystywany przez ludzi spoza grupy B jako pośrednik. Może więc gwarantować bezpieczeń­stwo w czasie podróży po kraju, a może po­średniczyć w rozstrzyganiu wzajemnych spo­rów czy być rozjemcą, może występować w per­traktacjach pokojowych lub prowadzić „swo­ich” do walki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)