GRUPY WIEKU

W pewnym stopniu autokratyczny, jak to wynikałoby z krótkiego opisu, charakter orga­nizacji polityczno-prawnej Masajów mógłby okazać się pozorny przy bliższym poznaniu. Brak jest jednak bardziej szczegółowych da­nych i dlatego, aby poznać działanie organi­zacji opartej na grupach wieku, musimy sięg­nąć do innych społeczeństw.Grupy wieku są ważnym elementem struk­tury społecznej w szeregu społeczeństw trady­cyjnych. Można wskazać, między innymi, na uniwersalistyczny charakter, przeprowadza­nego za pośrednictwem wieku, podziału miesz­kańców społeczności lokalnej na poszczególne „klasy”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)