FORMALNI PRZYWÓDCY

Przy­wódcy formalni odczuwają jednak konieczność brania udziału w naradach ze względu na peł­nioną przez nich funkcję. Inni „wielcy”, nie ma­jący instytucjonalnego zabezpieczenia swojej pozycji w społeczności utrzymują ją poprzez regularne uczestnictwo w naradach. Dopóki rada nie stała się najniższą z przewi­dzianych przez centralną administrację kolo­nialną jednostką organizacyjną, zbierała się tyl­ko w razie konieczności, tj. gdy przywódcy grup wieku mieli jakąś sprawę do rozstrzygnięcia lub ktoś z sąsiadów wnosił przed nich spór. W spra­wach, dotyczących ogółu lub mających większe znaczenie, rada zbierała się w centrum społe­czności. Kiedy indziej, np. w przypadku sporu mniejszej wagi, zbierała się w miejscu najbar­dziej dogodnym dla zainteresowanych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)