DZIAŁANIE CAŁEGO SYSTEMU

Działanie całego systemu oparte było na czte­rech czynnikach. Po pierwsze, działanie ze stro­ny powoda było podejmowane dopiero wtedy, gdy same fakty były jasne i pewne. Po drugie, najczęściej uwiedzenie połączone było z uciecz­ką i pod nieobecność winnych mijał pierwszy gniew u poszkodowanego. Po trzecie, przyjęło się zwyczajowo, że w ostateczności mąż miał prawo użyć więcej siły fizycznej niż pozwany uwodziciel. Po czwarte, w przypadku znacznej przewagi przeciwnika, pokrzywdzony mąż mógł zachować się nieco mniej honorowo, tzn. przyjść do winnego w towarzystwie swych braci i przy­jaciół. Nie było przyjęte, aby w tym przypadku pozwany ściągał własne posiłki. Warto dodać, że pomocnicy strony pozywającej otrzymywali w zamian za swoje usługi pewną część uzyska­nego odszkodowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)