DROBNE PRZYPADKI

Drobne przypadki wyłamywania się jednostek z obowiązków zespołowych grupy wieku są ka­rane grzywną na rzecz rówieśników w postaci żywności lub wina palmowego. W przypadkach poważniejszych, gdy np. cała grupa nie wyko­nuje przewidzianych zadań, ogbolia nakłada grzywnę. Ogbolia i yakambon, w celu przełamania opo­ru dysydentów, posługują się członkami orga­nizacji zwanej Ebiabu („duch psa”), grupującej większość sprawnych fizycznie mężczyzn. Człon­kostwo nie jest obowiązkowe, ale wszyscy, któ­rych stać na niewielkie, jak się zdaje, opłaty wstępne, starają się do niego należeć. W latach trzydziestych szacowano udział członków Ebia­bu na 85% ogółu dorosłych mężczyzn. Wewnątrz tak powszechnej organizacji rozróżnia się wedle starszeństwa trzy szczeble, których osiągnięcie wymaga coraz to większych opłat.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)