DOPROWADZENIE DO ZGODY

Jeżeli dwóch mieszkańców tej samej wiosiki spiera się ze sobą, wówczas najpierw udają się (każdy z osdbna) do jednego z szanowanych są­siadów. Jeśli tym nie uda się doprowadzić do zgody, wówczas odsyłają zwaśnionych do poy ota. Ten może proponować rozstrzygnięcie, ale nie może ich zmusić do poddania się swemu orzeczeniu. Mimo to nie istnieje wyższa in­stancja rozstrzygająca spory. Jeżeli strony na- leżą do dwóch różnych wiosek, wówczas zgła­szają się do kiruogindet neo, który rozpatruje w pierwszej instancji sprawy rozwodowe, spra­wy o czary i zabójstwa, jako że sprawy te do­tyczą całej społeczności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)