CECHA SYSTEMU

Z przytoczonego wyliczenia widać, jak ważną cechą systemu prawnego, w którym rozwiązanie sporu oparte jest o ideę dobrowolnego kompro­misu, jest elastyczność w stosowaniu wzorców normatywnych. Poszczególne normy prawne mogą być uznawane za obowiązujące, chociaż wiadomo, że nie zostaną w pełni zrealizowane. Służą one jedynie jako podstawa do wysuwania roszczeń, a nie jako model decyzji, która musi zapaść. Tym niemniej wyznaczają zachowanie ludzkie, określając, kiedy można się domagać „sprawiedliwości” od innych, kiedy można li­czyć na poparcie opinii publicznej, poczucie wi­ny u przeciwnika i jego gotowość do pertrak­tacji, oraz kiedy można skorzystać z nieformal­nej (jak w Ndendeuli) lub zinstytucjonalizo­wanej (jak u Dafla i Ifugao) roli pośrednika.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)