Kategoria: Twórcy i kreacje

PSYCHOLOGICZNE NIUANSE OPERY

Bogatej w psychologiczne niuanse opery (jakże różny to Handel od tego z Ko­lacji na cztery ręce Paula Barza), opartej, podobnie jak późniejsze sławne dzieło Glucka,

MOSKIEWSKIE FESTIWALE NOWEJ MUZYKI

Oferta w sferze współczesnej muzyki radzieckiej jest w Moskwie nadal momentami tak obfita, że doświadcza się prawdziwego embarras du choix. W pierwszej połowie omawianego sezonu samych

DOWÓD GŁĘBOKICH WIĘZÓW

Jeszcze jeden to dowód głębo­kich więzów łączących twórczość Denisowa z tradycją francuską – skądinąd kompozytor następnego dnia wybierał się właśnie na kolejny, kilkumiesięczny pobyt do

OPEROWY WIECZÓR

Symfonię Artiomowa wzorowo wykonała Uralska Or­kiestra Symfoniczna z Jekatierinburga, prowadzona przez swego szefa, Polaka z Leningradu, Andrzeja Borejkę. Wreszcie odrębna wzmianka należy się też operowemu wieczorowi

TRZECIA JEDNOAKTÓWKA WIECZORU

Trzecia jednoaktówka wieczoru, Dziewczyna i Śmierć, utwór urodzonego w 1956 r. muzyka i informatyka Wiktora Uljani- cza, zainspirowany został znaną baśnią Maksynfa Gorkiego (ciekawostka z

WYRAZISTY PROFIL

Festiwalu „Alternatywa” rzetelnie śledzić w tym sezonie nie mogłem – i bardzo tego żałuję, gdyż momentami był zaiste frapujący. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych, tym

NIEWIELKI ZESPÓŁ ENTUZJASTÓW

A wszystko to wymyślił i zorganizował niewielki zespół entuzjastów pod przywództwem znanego pianisty Aleksieja Lubimowa. Wobec nagłej choroby lidera w czasie samego festiwalu duszą wszystkiego

KOMPOZYCJE ZAPISANE W PAMIĘCI

Wśród wykonanych podczas tego wieczoru kompozycji dobrze zapisały się w mej pamięci zwła­szcza pochodzące jeszcze z 1970 r. Miłosne posłania Martynowa—grana przez cały czas w

POJEDYNCZE DŹWIĘKI

Z ciszy wyrastały stopniowo pojedyncze dźwięki, by powoli przekształcić się w graną głównie w niskich, posępnie brzmiących rejestrach i utrzymaną w jednolicie tragicznym nastroju opowieść

MUZYKA GŁĘBOKO SKUPIONA

Dojrzały Karajew – to muzyka głęboko skupiona, refleksyjna, ciemna w kolorycie, niekiedy kryjąca w sobie subtelne, podskórne bardziej niż otwarte nawiązania do azerbejdżańskiego idiomu ludowego,

ODRĘBNY ROZDZIAŁ

Odrębny jej rozdział stanowiły płótna awangardowego studia kierowanego przez Elija Bielutina. Wizyta w Maneżu Nikity. Chruszczowa, kiedy to ówczesny radzie­cki przywódca poddał obrazy studia miażdżącej

WSPOMNIENIA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

A kogo ze swych licznych partnerów i współpracowników wspomina Pan dziś najcieplej? Było ich tak wielu… Niezwykłą osobowość stanowiła np. Helena Katul- ska – jej Violetta