BLISKOŚĆ TERYTORIALNA

Bliskość terytorialna i konieczność zachowania równo­wagi sił pomiędzy jednostkami organizacyjnymi może spowodować, że grupy A i B będą działały razem w przeciwieństwie do C. Tak jakby ich przodkowie byli w następującym stosunku po­krewieństwa: dwóch braci A i B miało wspól­nego ojca, który był bratem C. Względy poli­tycznej równowagi wprowadzają poprawki stąd też „drzewo genealogiczne” wszystkich Tiwów pełni funkcję zasady ideologicznej, wią­żącej całe plemię w kategoriach pokrewieństwa, nie zawsze odpowiadającego bliskości biologicz­nej. Segmentamy charakter systemu znajduje wyraz w wojnach. W przypadku sporu modyfi­kowana przez sąsiedztwo terytorialne bliskość genealogiczna dwóch grup decyduje o tym, czy jedna drugiej udzieli poparcia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)