BEZSILNOŚĆ PRZYWÓDCY

Przywódca lineażu występuje jako główny mówca w imieniu i interesie strony. W zasadzie nie może podejmować bez jej zgody żadnych ś wiążących decyzji, może tylko uzgodnić z przy­wódcą przeciwnika ewentualne rozwiązanie, gdy już kompromis został ogólnie zarysowany.Przywódca nie jest jednak całkowicie bezsil­ny wobec członka swojego lineażu. Zdarza się, że ten ostatni upiera się przy własnym zdaniu,’ nawet gdy kompromisowe rozstrzygnięcie, wina czy wysokość odszkodowania, wydają się wszy­stkim innym bezsporne. W takim przypadku przywódca może uciec się do pewnych form przymusu. Zrobi to oczywiście tylko wtedy, gdy będzie pewien poparcia ze strony opinii publicznej. Bowiem indywidualistycznie zorientowani Arusza nieprzyjaźnie odnoszą j się do jakichkolwiek prób uzyskania wła­dzy jednych nad drugimi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)