BEZ UPRAWNIEŃ

Dzielnica nie ma własnych uprawnień majątkowych, ale stanowi zwartą jednostkę terytorialną i stąd spory o zie­mię powinny być najpierw rozstrzygane przez ogbolia i yakambon, a dopiero w razie niepowo­dzenia przekazywane przez nich do rady kapła­nów osiedla lub odpowiednio wyspecjalizowa­nego stowarzyszenia ogólnoosiedlowego.Władza zarządzających dzielnicą — poza oczy­wiście sankcjami nadprzyrodzonymi czy raczej autorytetem duchów, które kultywują — doty­czy kierowania szeregiem innych grup formal­nych, działających na terenie dzielnicy. Są to grupy wieku i stowarzyszenie ebiabu. Co cztery lata, zgodnie z cyklem uroczystości obrzędowych, ogbolia powołuje do życia nową grupę wieku spośród mężczyzn w wieku 17—20 lat. Jednocześnie wyznacza przywódcę grupy i jego zastępcę.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)