ARBITRAŻ HANDLOWY

Pominęliśmy tu problematykę warunku wy­starczającego, np. czy zwrócenie się stron zwaś­nionych do osoby trzeciej z propozycją wystą­pienia w roli arbitra jest w danym systemie prawnym wystarczające, aby taki arbitraż mógł skutecznie działać. Niekiedy na określo­nych jednostkach lub grupach społecznych mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych ciąży obowiązek zajęcia się sprawą, czasem ta­kiego obowiązku nie ma. Arbitraż handlowy musi prowadzić sprawę, jeśli tylko zwrócą się doń o to strony i jeśli będą spełnione określone kryteria formalne. Żadne pojedyncze państwo nie ma obowiązku pośredniczenia między dwo­ma walczącymi państwami, które nie chcą lub nie potrafią bezpośrednio zakończyć konfliktu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów tematycznych dotyczących hobby i sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego. Zapraszam do regularnego odwiedzania bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)