Kategoria: Twórcy i kreacje

WŚRÓD WOKALISTÓW

Wśród wokalistów tryumfowało dwoje Amerykanów, których do konkursu przygotowywał mieszkający w USA rosyjski pedagog Igor Cziczagow: sopra­nistka Deborah Voigt i urodzony w Seulu baryton Hans Choi. Oboje przekro­czyli już trzydziestkę, oboje też mają na swym koncie liczne laury, m.in. na festiwalach

NAGRODA SPECJALNA

Drabowicz otrzymał także nagrodę specjalną za najlepsze wyko­nanie w II etapie utworu obowiązko­wego – pieśni Anioł rosyjskiego kom­pozytora Władimira Pikula’ W historii konkursów im. Czajkowskiego zajść tak wysoko udało się polskiemu arty­ście tylko raz – w 1978 r. podobny laur zdobyła

NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Nagród pozaregulaminowych było zresztą dużo: na scenie pojawił się min. Anatolij Karpow, by w imieniu fundacji „Nowe nazwiska” wręczyć wyróżnie­nie najmłodszej spośród laureatów – 17-letniej zdobywczyni ID miejsca w ka­tegorii skrzypiec, Amerykance Alyssie Park. Był i moment przypominający raczej konkurs

ORMIAŃSKA ŚPIEWACZKA

Ormiańska śpiewaczka Asmik Papian (IV miejsce wśród wokalistek) – na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w swej republice. Znalazło się IX wyróżnienie skierowane w przyszłość – redakcja gazety „Moskowskije Wie- domosti”, której pierwszy numer wyszedł w dniu zakończenia imprezy, ustanowiła nagrodę dla

W SALACH KONCERTOWYCH

Nikołajewa, która latem przewodniczyła jury pianistycznemu IX Konkursu im.Czajko- wskiego, a potem pojechała na toumće do Kanady, zagrała Kunst der Fugę Bacha. Cztery kanony rozrzuciła artystka po całym cyklu, umieszczając je po IV, VII i XI fudze. Wykonanie, w pełni

ZESTAW PROPOZYCJI

A w ogóle – zestaw propozycji, jakie oferuje w tym sezonie Filharmonia Moskiewska, i tym razem oszałamia swymi rozmiarami. Opasła książeczka programowa wymienia aż 104 cykle abonamentów w sześciu salach: Sali im.Czajkowskiego, obu salach Konserwatorium, w Instytucie im. Gniesinów, Domu

ROK PROKOFIEWA

Przypadające w tym sezonie 100-lecie urodzin Prokofiewa świętowane bę­dzie uroczyście nie tylko w Rosji, lecz także w Niemczech. W Północnej Nadrenii-Westfalii, gdzie sześć lat temu zorganizowano już wielki przegląd muzyki Dymitra Szostakowicza, przez cały sezon trwać będzie festiwal „Pro­kofiew i

TRANSMISJA RADIOWA

16 września radzieckie radio transmitowało z Duisburga koncert inaugura­cyjny imprezy. Wykład o Prokofiewie wygłosił Alfred Sznitke. Mówił m.in. bolesnym piętnie artystycznego kompromisu, jakie noszą niektóre późne utwory mistrza, kompromisu między własną estetyką a wymaganiami polityki kulturalnej: pisać „dla ludu” nie oznacza

UCHYLANIE SIĘ OD UDZIAŁU

Indagowany o to w jednym z lipcowych numerów „Ogońka” wyznał, że zaproponował mu to osobiście Chriennikow i że uchylania się od udziału w naprawie organizacji, która w przeszłości bezlitośnie jego samego dyskryminowała i tępiła, nie u- znał za rzecz właściwą. Równocześnie